Friday, January 25, 2008

Kepentingan Perpustakaan

Perpustakaan amat penting kepada semua orang.Tidak kira kanak-kanak,remaja dan dewasa.Di perpustakaan terdapat pelbagai jenis buku,ada buku cerita,buku cerita dongeng dan lain-lain lagi.Anda juga boleh pinjam buku dari perpustakaan.Pada hari rabu yang lepas,saya pergi ke perpustakaan dengan ayah saya.Saya dan ayah saya pergi ke perpustakaan awam.Saya membaca buku cerita dongeng.Ayah saya meminjam buku kisah nabi Muhammad S.A.W.

Saya pun pulang ke rumah saya untuk membaca buku yang saya pinjam.Saya membaca dengan tenang.Tiba-tiba saya tertidur.Emak saya menggerakan saya.Saya pun hendak pergi ke perpustakaan dengan izin mak saya.Saya memberi buku yang saya pinjam dengan perpustakaan.

Pada hari Sabtu yang lalu.Saya pergi perpustakaan sekolah SRI Al-Qari.Saya membaca buku cerita dongeng dengan gembira.Saya juga membawa buku kisah binatang liar.Saya mengambil pengajaran daripada kisah binatang liar.Saya mengambil pengajaran daripada kisah bintang liar.Lalu saya pun tertidur.Cikgu menggerak saya.Saya pun bangun.Akhir kata perpustakaan dapat menambahkan ilmu pengetahuan kepada semua masyarakat.

No comments: